PFAS

Ny forskning - stärker kopplingen mellan PFAS och cancer

3:46 min
  • Efter att Ronneby Miljöteknik lämnat in ny forskning kopplat till PFAS-exponering och cancer hos Kallingeborna så har nu en amerikansk professor analyserat resultatet.
  • Professorn David Savitz från Brown skriver bland annat att studien ger ett ökat stöd för kopplingen mellan PFAS och viss cancer, samtidigt som den talar emot kopplingen till andra sorters cancer.
  • "Det finns vissa delar här som stöder exempelvis högre förekomst av njurcancer om jag förstår det rätt, däremot är det inte riktigt samma sak med bukspottkörtelcancer och levercancer inte riktigt samma sak", säger Mathias Kågell Landgren, kommunjurist i Ronneby kommun.