ብዝሒ ብሓኻይም ንሕሙማት ዝእዘዝ 'ኣንቲ-ባዮቲክ' ኣዝዩ ይውሕድ

2:33 min

ብሓኻይም ዝእዘዝ መድሃኒት ጸረ-ነፍሳት ወይ 'ኣንቲ-ባዮቲክ' ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣዝዩ ከም ዝጎደለ፡ ስተራማ ዝተባህል ኣብ ምዝርጋሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ጸረ-ነፍሳትን ተጻዋርነትን ዝነጥፍ ሃገራዊ ኔትዎርክ ወይ ማሕበር ይሕብር፡፡ እቲ ምኽንያት፡ ስዓል ዝሓሙን ንሓኪም ዝኸዱን ሰባት ስለ ዝወሓዱ ክኸውን ይኽእል’ዩ ይብል እቲ ማሕበር፡፡

እቲ ካብ ስትራማ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዘነጽሮ፡ ኣብዘን ዝሓለፋ 8 ኣዋርሕ፡ ንተመላለስቲ ሕሙማት ዝእዘዝ ዝነበረ ጸረ-ነፍሳት፡ ቕድሚ ሒጂ ብተራእይሉ ዘይፈልጥ ዓቐን ቐኒሱ ኣሎ፡፡ ኣቲ ኣብ ምክትታል ጹቡቕ ኣጠቓቕማ ጸረ-ነፍሳት ዝሰርሕ ሃገራዊ ኔትዎርክ፡ ስትራማ፡ እቲ ምቕናስ 16% ምንባሩ ይሕብር፡፡

– እወ እዚ ዓቢ ምቕናሰ’ዩ፡ ንምእዛዝ 'ኣንቲ-ባዮቲክ' ማለት ጸረ-ንፍሳት ንዝምልከት፡፡ እንተ ድኣ ካብ ጥሪ ክሳብ ነሓሰ ዘለዋ ኣዋርሕ ናይ 2020 ምስ ናይ 2019 ኣወዳዲርናየን፡ ናይ 16% ምቕናስ ኣርእየን ኣለዋ፡፡ እቲ ዝዓበየ ምቕናስ ድማ ኣብ ተጠቀምቲ ትሕቲ 6 ዓመት ዘለዉ’ዩ ተራእዩ፡ ይብል ስቴፋን ስቴንማርክ፡ ኣቦ ወንበር ሃገራዊ ማሕበር ኣጠቃቕማ ጸረ-ነፍሳት ስትራማ፡፡

ጸረ-ነፍሳት ኣዝዩ ኣድላዪ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ጥራይ ክውሰድ ዝግብኦ መድሃኒት’ዩ፡፡ እዚ ድማ እቶም ባክተርያ ኣብ ልዕሊ’ቲ መድሃኒት ናይ ምጽዋር ዓቕሚ ከጥርዩ ስለዝኽእሉን፡ ኣብ ዝተናውሐ እዋን ነቲ መድሃኒት ጥቕሚ ዘይብሉ ክኸውን ስለ ዝኽእለን’ዩ፡፡