ዝበዝሓ ሰልፍታት ሽወደን ዝተሰማምዓሉ፡ሓድሽ እማመ ባጀት ን 2021 ቀሪቡ

4:42 min

ሎሚ 21 መስከረም መንግስቲ እማመ ባጀት ናይ 2021 ናብ ባይቶ ሽወደን ኣቕሪቡ። ኣብቲ ዝቐረብ ንድፊ ባጀት፡ ባይቶ ተኣኪቡ ዘትዩ ከጽድቖ ትጽቢት ይግበረሉ። እዚ ባጀት 27 ቢልዮን ምጉዳል ግብሪ ዝገበረ ክኸውን ከሎ ብውሕዱ 25 ቢልዮን ድማ ንጥዕና፡ትምህርቲ ከምኡ ውን ክንክን ኣረጋውያን ዝሓዘ እዩ።

ቀሪቡ ዘሎ ንድፊ ባጀት 105 ቢልዮን ክሮና ን 2021 ኮይኑ ከባቢ 85 ቢልዮን ድማ ን 2022 እዩ። እዚ ወሰኽን ምምሕያሽን ባጀት ኣብ ውሽጡ ብዙሕ ነገራት ከጣምር ዝኸኣለ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ እዩ። ከም ኣብነት ምንዋሕ ኣካሳ ወይ ናይ ስራሕ ኣልቦ ክፍሊት መድሕን ካብ ሓደ ዓመት ናብ ክልተ ዓመት ክብ ኢሉ ይርከብ። እዚ ክፍሊት ነቲ ሰብ ኣብ እዋን ስራሕ ከሎ ንዓመታት ክኸፍሎ ናይ ዝጸንሐ ተቖራጺ ገንዘብ ተመሊሱ ዝኽፈሎ ደኣ  ይኹን ደኣ እምበር  ካብ ስራሕ ተሰናቢቱ ደጊሙ  ናብ ስራሕ ዓለም ክሳብ ዝምለስ ንክልተ ዓመት ዳርጋ ምሉእ ደሞዙ እንዳ ተኸፈሎ ክጸንሕ ስለ ዝገብሮ ልግስና ዝመልኦ መድሕን ክሳብ ክበሃል በቒዑ ኣሎ።