Närsjukvård

Multisjuka äldre får bättre vård när sjukvården organiseras om

1:56 min
  • Idag onsdag väntas Regionfullmäktige fatta beslut om en närsjukvårdsreform som framför allt riktar sig till multisjuka äldre och kroniskt sjuka.
  • Det blir tre närsjukvårdsområden kopplade till sjukhusen där primärvård och specialistvård ska jobba tillsammans i samma organisation, säger Anders Sylvan som är tillförordnad regiondirektör.
  • "Om vi inte gör på det här sättet så kommer vårdens resurser inte att räcka till", säger han.
  • De tre nya närsjukhusområdena kommer ha sin bas i Sundsvall, Örnsköldsvik och Sollefteå.