Arbetsmarknadens parter

LO och Svenskt näringsliv: Flera positiva delar i budgeten

1:48 min

Både LO och Svenskt Näringsliv ser flera positiva delar i höstens rekordbudget men de har också vissa invändningar.

– Vi glädjer oss att se flera av de förslag som vi faktiskt har lagt, det säger Jan-Olof Jacke, vd för Svenskt näringsliv.

– Några positiva drag är investeringsavdraget som stimulerar investeringar, stimulanser av FoU via FoU-avdraget och en av de största utmaningar vi har nu är att inte arbetslösheten ska bita sig fast, framför allt inte hos ungdomar, så den sänkta arbetsgivaravgiften hos ungdomar den ser vi positivt på, så flera saker som går i rätt riktning.

Även LO:s ordförande Susanna Gideonsson är på det stora hela nöjd med hur budgeten nu ser ut.

– Som helhet är den ett stort steg framåt, rent fördelningspolitiskt är den bra och den är offensiv med stora investeringar i det vanliga människor behöver, investeringar i jobben, välfärden och tryggheten.

– Vi hade naturligtvis velat se ännu mer, vi hade velat se en mänskligare sjukförsäkring men på det stora hela så är det bra.

– Men den sänkta arbetsgivaravgiften för ungdomar, som hyllas av Svenskt Näringsliv, ser LO:s ordförande inte som en framgångsrik väg för att få in unga i arbete.

– Vi har sett att det är en oerhört dyr åtgärd och allra helst när man bara gör det generellt, men vi får se det är en annan tid nu, vi har corona, men vi känner inte att det tidigare är en åtgärd som gör att fler kommer i arbete, nej.

A-kassan behålls på nuvarande nivå under två år, det är en bra början säger LO:s ordförande.

– Det är ju en förlängning av nuvarande nivåer och vi vill naturligtvis se att den inte ska tas bort utan vi vill att a-kassan ska ha en rimlig nivå, men om två år får det bli en valfråga i så fall.

Men Svenskt Näringsliv vill inte permanenta a-kassan på den här nivån, även om den kan försvaras på kort sikt, det säger Jan-Olof Jacke.

– I krisen så är det en helt rimlig åtgärd, men det är viktigt att vi går tillbaka till normala nivåer och att drivkrafterna till arbete är så starka de någonsin kan vara. Det måste löna sig att utbilda sig, det måste löna sig att arbeta.