SKOLAN

Många elever i Göteborg går i segregerad skola

1:19 min
  • Elevsammansättning på många skolor i Göteborg skiljer sig från snittet bland alla grundskolor i kommunen.
  • På skolor med många elever med utländsk bakgrund finns fler lärare med lägre behörighet och eleverna får sämre betyg.
  • "Bara för att man bor i Biskopsgården borde inte betyda någonting, alla måste ha samma förutsättningar", säger Gunnar Nelin elev på Fiskebäcksskolan.