Ebo

Undantaget för Kungsmarken hävs

1:22 min
  • Stadsdelen Kungsmarken i Karlskrona kommer från årsskiftet inte längre att undantas från lagen om eget boende, ebo.
  • Undantaget som gällt i ett par månader innebär att asylsökande som väljer att flytta dit förlorar sin dagersättning.
  • "Antalet asylsökande i Kungsmarken är väldigt litet", säger Johanna Duhlaku som är integrationssamordnare på Länsstyrelsen.