Stor renovering

Nya kylrören på plats - ska bättra bandyisen i Motala

1:25 min
  • Isstadion i Motala har under sommaren genomgått omfattande renoveringar och nya kylrör har nu monterats.
  • Tidigare år har bandyisen ibland varit så pass dålig att den varit ospelbar men förhoppningen nu är att isens kvalité ska bli mycket bättre. 
  • "Ja, det är ju tanken att vi ska kunna hålla bättre is. Sen beror det på väder och vind, men vid normala förhållanden ska det bli bättre", säger Patrik Widing, arbetsledare för idrott och anläggningar på Motala kommun.