Svensk politik

”Satsningar på språk och skola viktiga”

2:05 min

Boende i utsatta områden som Ekot har intervjuat är positiva till budgetsatsningen på förorter, men efterfrågar bättre dialog med politikerna.

I regeringens budget finns 900 miljoner kronor till satsningar på utsatta områden som Liberalerna drivit igenom i budgetförhandlingarna. Där ingår bland satsningar på språkutveckling, bättre arbetsmiljö i skolor och större möjligheter till att omhänderta barn i kriminella miljöer.

Studenten Bilal Alabd bor i Kviberg i Östra Göteborg, och han är positiv till satsningen.

– Ja det är bra med språket. Språket är grunden till allt i det socioekonomiska livet här i Sverige. Men det handlar inte bara om vissa separata insatser, säger han.

Bilal Alabd säger att man behöver en förändring inifrån, från de som själva bor i förorter, och säger att han saknar en satsning på kulturlivet i de här områdena. Vad gäller satsningen på att kunna omhänderta fler barn som växer upp i en kriminell miljö, så tycker han att det måste ske i dialog med de boende i de utsatta områdena.

– Ibland tycker vissa familjer att de här reglerna är för strikta och hårda. Att deras röster får vara hörda mer. Att de får uttrycka sig på ett öppet sätt och prata med politikerna direkt och säga vad de tycker, säger han.

Hayat, som bor i Bredäng i västra Stockholm, är inne på samma linje. Hon tycker att satsningar på språk och skola är viktiga. Och satsningen på större möjligheter att omhänderta barn tror hon är bra, om det inte görs på lösa grunder.

– Jag tycker det är jättebra, men på villkoret att man har gjort en grundlig utredning om varför barnet har hamnat där och vilken situation föräldrarna befinner sig i. Ett barn som växer upp i en otrygg miljö påverkas psykiskt, framtiden påverkas. Och när barnet växer upp kan det föra samma erfarenhet vidare till sina barn, säger hon.