Den svenska skolan

Skolor stängs för att minska segregation

2:03 min

Ett 60-tal kommuner har de senaste tio åren antingen stängt skolor eller byggt nya skolor, som ett sätt att försöka minska skolsegregationen.
Det visar en enkät som Sveriges Radio gjort med landets kommuner.

I Linköping beslutade politikerna i somras att stänga högstadiet på Skäggetorpsskolan, och fördela eleverna på andra skolor i kommunen.

– Det är klart att det var med viss sorg som jag tog emot det beskedet. Men jag hörde också ambitionen, och det är ju för att våra elever ska nå bättre resultat tillsammans med modersmålstalande svenskar, säger Ewa Bäckelid, som är lärare på Skäggetorpsskolan.

En annan kommun som stängt en segregerad skola är Borås, där Norrbyskolan stängdes 2011. Men sedan dess har skolsegregationen i Borås trots det ökat kraftigt.

Grundskolechef Pär Arvidsson Fäldt menar att det fria skolvalet, och att många nyanlända kommit de senaste åren, gjort det svårt att få till mer blandade skolor.

– Så detta är en väldigt svår fråga att göra något åt. Särskilt när det handlar om att det i grunden är en boendesegregation, som också orsakar en skolsegregation, säger Pär Arvidsson Fäldt.

I två av tre svenska kommuner finns i dag skolor, där elevsammansättningen skiljer sig tydligt från genomsnittet i kommunen, sett till utländsk bakgrund eller föräldrarnas utbildningsnivå. Det kunde Sveriges Radio berätta igår.

Och Sveriges Radios enkät, som ansvariga chefer för grundskolan i 234 av landets 290 kommuner svarat på, visar att många kommuner vidtagit olika åtgärder för att försöka minska segregationen.

62 kommuner uppger att de antingen har stängt en skola eller byggt byggt en ny, med målet att få till en mer blandad elevsammansättning i kommunens skolor.

Kommunerna har haft olika framgång. I Trollhättan invigdes 2009 skolan Kronan, med förhoppningen att den skulle locka till sig elever från hela kommunen.

Men skolan har istället blivit Trollhättans mest segregerade och nu finns ett förslag om att stänga skolans hög- och mellanstadium.

Men i Malmö har den centralt belägna högstadieskolan Mellersta förstadsskolan, som öppnade förra året, lyckats med att just locka elever från olika delar av kommunen. Och eleven Alva Klavér är nöjd med sitt skolval.

– Här börjar man ju lära känna alla från hela Malmö, säger hon.