Trängsel

Kriminalvården går upp i stabsläge

1:51 min

Det är så trångt på landets fängelser och häkten att Kriminalvården har svårt att ge en säker och human fångvård och att minska återfallen bland de dömda. Och Kriminalvården går nu upp i stabsläge, skriver generaldirektör Martin Holmgren på DN Debatt.

– Det är i princip fullt på landets häkten och anstalter och vi har en situation som är mer bekymmersam än på många år. För att hantera krisen och öka takten på vår platsökning har vi tagit ställning till att gå upp i så kallad krisledningsstab för att lösa uppgiften.

Hur hotar det säkerheten?

– På häkten och anstalter är vi tvungna att dubbelbelägga istället för att frihetsberöva. Det är ökad trängsel på anstalterna. Det finns en ökad risk för att, när det blir ordningsstörningar, inte kan separera intagna från varandra och placera dem på andra avdelningar eller anstalter.

 Kriminalvården har på kort tid öppnat 1 000 platser och planerar för ytterligare 2 000 nya platser.

– Det har gjorts väldighet mycket. Samtidigt har utvecklingen under de senaste åren gått väldigt fort. Det var ett trendbrott 2016/2017. Det var både för oss och för rättsväsendets myndigheter i övrigt, svårt att förutse. 

Genom att gå upp i stabsläge så får kriminalvården kortare beslutsvägar, en koncentration av resurser och ökade befogenheter.