Erfarenheter kan gå förlorade

Forskare varnar för generationsskifte i försvaret

1:59 min

Försvarsmakten utexaminerar allt fler unga officerare. Samtidigt kommer cirka 1 400 av de äldre rutinerade som arbetar i dag att ha gått i pension inom fem år. Nu varnar forskare på Försvarshögskolan för att viktiga erfarenheter kan gå förlorade i personalombytet.

– Konsekvensen kan bli att Försvarsmakten tappar mycket av den kunskap och rutin som man byggt upp under decennier. Man kastar ut barnet med badvattnet, säger Johan Österberg, forskare vid Försvarshögskolan, till Ekot.

Peter Nilsson, rekryteringssamordnare på Försvarsmakten, säger att de har identifierat problemet.

– Vi har samma uppfattning som Försvarshögskolan i sak att det finns en stor glipa i kompetensen när det gäller åldersstrukturen. Att det finns ett behov att genomföra åtgärder är helt klart.

Det är framför allt tre områden som Försvarsmakten själva ser som kritiska om inte kunskapen kan föras över effektivt.

Att leda och planera stora övningar, stabsarbete på hög nivå, såväl i Sverige som vid internationella insatser och verksamhetsledning som exempelvis ekonomisk styrning.

– Det jag är orolig för är att man kanske inte riktigt hinner få den erfarenheten som krävs för att komma till den nivån och fatta kloka beslut, säger Peter Nilsson.

Johan Österberg, som forskar kring personalförsörjning till Försvarsmakten har intervjuat över hundra officerare och frågat bland annat om hur kunskapsöverföringen ska ske.

– Det som efterfrågas är en systematik i det hela. Ett systematiskt sätt att ta hand om den kunskapen som finns.

Försvarsmakten genomför nu flera åtgärder för att systematisera kunskapsöverföringen, både på central och regional nivå. Fler utbildningar och bättre stöd till unga officerare från äldre kollegor är två exempel.

Man vädjar också till de som är på väg mot pension att stanna några år till.

– Vi skriver nu avtal med ett antal individer som har passerat pensionsåldern och får dom att stanna kvar ytterligare några år. Det är åtgärder för att få behålla kompetensen för att överbrygga generationsskiftet, säger Peter Nilsson på Försvarsmakten.

I bland annat Jämtlands län finns många före detta officerare och försvarsanställda med erfarenheter som alltså kan vara värdefulla och begärliga för försvaret som nu åter ska växa i omfattning.