UTBILDNING

Fler helårsplatser på Linköpings Universitet

0:29 min
  • Linköpings universitet föreslås få anslag för ytterligare 899 helårsstudenter. Det framkommer i regeringens budgetproposition.

  • I den finns satsningar på elva miljarder kronor på fler utbildningsplatser.

  • Enligt utbildningsminister Anna Ekström handlar det om platser för yrken där många behöver anställas i framtiden såsom läkare, sjuksköterskor och arbeten inom social omsorg.