PANDEMI

Stor ökning: Nitton nya fall av covid

0:36 min
  • Nitton personer har konstaterats smittade av Covid 19 i Blekinge det senaste dygnet, det skriver Region Blekinge i ett pressmeddelande.

  • Men enligt smittskyddsläkare Bengt Wittesjö så finns det inget som tyder på att det handlar om något stort utbrott, utan det är egenprovtagningar och provsvar som släpat efter sedan förra veckan som nu analyserats.

  • Under dagen så smittspårar sjukhuset de smittade personerna för att få en bättre bild av läget. Totalt har nu 649 bekräftade fall av covid-19 rapporterats in i länet. Två personer vårdas på sjukhus och en av dem på intensivvårdsavdelningen.