CORONAPANDEMIN

Besök i häkten och på tunga anstalter i november

0:33 min
  • I november räknar Kriminalvården återigen med att kunna ge plats för besök på häkten och anstalter av typen klass 1 och 2. Besöksförbud har gällt sedan i mars på grund av coronapandemin.
  • Den 1 september lättades på restriktionerna för besök av personer över 18 år och blev tillåtet på klass 3-anstalter, som är anstalter med lägre säkerhetsklass.
  • Den 1 oktober kommer även barn att få besöka anhöriga på klass 3 anstalter.