Segregation

70 procent har annan bakgrund på Misterhult skola

1:25 min
  • Nästan 70 procent av alla elever på Misterhults skola i Oskarshamns kommun har ett annat modersmål än svenska.
  • Skolan tog emot mycket barn i samband med flyktingvågen och därefter har det både tillkommit och avtagit nya elever med utländsk bakgrund.
  • "Det blir automatiskt så att det gemensamma språket eleverna hittar är svenska", säger Charlotte Lilliemark, rektor på Misterhults skola.