Färre förlossningsskador

3:53 min
  • Det har skett en kraftig reduktion av förlossningsskador i Stockholm de senaste åren. Sedan 2014 har allvarliga bristningar vid normalförlossningar
    minskat med hela 42 procent.
  • Hör Karin Pettersson, överläkare och specialistsakkunnig i förlossningsfrågor vid region Stockholm.