Granskning

Segregerade skolor i 8 av 14 kommuner i länet

2:06 min
  • Allt fler grundskoleelever i landet går på tydligt segregerade skolor. Sveriges Radio har granskat de skolor där elevsammansättningen sticker ut från kommunen som helhet vad gäller föräldrarnas utbildning och utländsk bakgrund.
  • Skolor som skiljer sig från snittet i kommunen med minst 20 procentenheter finns i 8 av länets 14 kommuner.
  • Björn Åstrand har lett den statliga utredning som nu är ute på remiss med flera förslag kring hur skolsegregationen ska minska och han är inte förvånad över granskningens resultat: "Sorteringen ökar och allt fler elever går på skolor med andra elever som liknar dem själva", säger han.