Segragation i skolor

Hedlundaskolan i Umeå mindre segregerad än närliggande skolor.

1:50 min
  • På Hedlundaskolan i Umeå är mångfalden större än många andra skolor i närheten.
  • 25 procent av eleverna har utländsk bakgrund och 70 procent av föräldrarna har eftergymnasial utbildning.
  • "Språket är viktigt oavsett vilket språk vi pratar och vi tänker att det berikar eleverna och att vi vill uppmärksamma språket", säger Elisabeth Rinnau Stenman, rektor på Hedlundaskolan.