TRAFIK

Straffbart att fuska på teoriprov

1:56 min
  • Sedan 1 mars 2020 är det straffbart att fuska vid teoriproven och det kan ge böter eller fängelse i upp till sex månader.
  • I slutet av augusti kom första domen där en person i Blekinge dömdes för osann försäkran, grovt brott, efter att ha försökt fuska med hjälp av otillåten utrustning. 
  • "Vi behöver fler verktyg men detta är en bit på vägen" säger Kristina Hagberg, Trafikverket.