Linköping

Cyklande skolskjuts sparar tid och bilresor

2:00 min
  • Barns skolresor på cykel minskade med 48 procent mellan åren 1990 till 2015, enligt myndigheten Trafikanalys. 
  • I Lambohov i Linköping har familjer gått i hop och skapat en cyklande skolskjuts för lågstadiebarn istället för att ta bilen de två kilometrarna till skolan. 
  • "Vardagspusslet blir lättare när vi hjälps åt", säger föräldern Tomi Ojala Carlbergh.