تفکیک مکتب‌ها در سویدن در حال افزایش است

2:00 min

مکتب‌های که دچار تفکیک تباری و اجتماعی هستند در سطح کشور در حال افزایش است. یک بررسی رادیوی سویدن نشان می‌دهد که شمار دانش آموزان دوره ابتدایی که در مکتب‌های تفکیک شده درس می‌خوانند، بیشتر و بیشتر شده است.

رادیوی سویدن ترکیب تباری دانش‌آموزان را در مکتب‌های ابتدایی طی سال گذشته بررسی کرده است و با ده سال پیش مورد مقایسه قرار داده است. به ویژه مکتب‌های که دچار چنین یک مشکلی بوده اند از منظر کمیت دانش‌آموزان خارجی‌تبار و درجه تحصیلات والدین، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این بررسی مکتب‌ها براساس میانگینی که کمون تعیین کرده است اگر دست کم ۲۰ درصد به نوعی درگیر تفکیک باشد، شامل آن دسته از مکتب‌ها شده اند که دچار تفکیک تباری یا تفکیک اجتماعی اقتصادی هستند.

در ده سال اخیر شمار دانش‌آموزانی که در مکتب‌های تفکیک شده درس می‌خوانند از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته است.

بیورن اُستراند بازرس دولت که چند پیشنهاد را در زمینه کاهش تفکیک در مکتب‌ها روی دست دارد می‌گوید: این بررسی روندی را تایید می‌کند که دیگران هم شاهد آن هستند. بخش بندی دانش‌آموزان در حال افزایش است. شمار بیشتر دانش‌آموزان به مکتب‌های می‌روند که در آن همه شبیه هم هستند.

پژوهشگران و اداره امور مکتب‌ها به این باور است که چنین وضعیت دموکراسی و ارزش‌های بنیادی را در مکتب‌ها تهدید می‌کند.

مکتب‌های را که رادیوی سویدن مورد بررسی قرار داده است از هر سه کمون دو کمون دچار چنین مشکلی بوده اند.

رانوا الزاوی در هلمستاد دانش‌آموز است، او می‌گوید: اگر با افراد بیشتری امکان صحبت وجود داشته باشد بیشتر آز آنها می‌شود آموخت. آدم یاد می‌گیرد که در جهان همه مثل هم نیستند و آدم‌های مختلف زندگی می‌کنند.