Den segregerade skolan

Lärare: "Riv Sandgärd och Särla och bygg en ny skola mittemellan"

1:58 min
  • Lärare och rektorer som P4 Sjuhärad pratat med oroas över att segregationen på skolorna i Borås har ökat kraftigt de tio senaste åren.
  • Två skolor som ser helt olika ut när det gäller andel elever med utländsk bakgrund är Sandgärdskolan och Särlaskolan.
  • "Ställer man en fråga här till elever om de får hjälp med läxor hemma tror jag att många svarar nej", säger Jane Larsson, rektor på Särlaskolan.