bristyrken

Ministern: Rätt att satsa på nya utbildningsplatser

1:31 min
  • Det är nu klart hur många nya utbildningsplatser högskolor och universitet får nästa år – av de cirka 19 000 platserna finns cirka 2 400 i Skåne om man räknar Lund, Malmö och Kristianstad.
  • Regeringens mål är bland annat att fler ska kunna läsa bristyrkesutbildningar.  
  • "Vi behöver använda den möjligheten till att försöka bygga oss starkare genom pandemin och ett sätt att göra det är ju att faktisk utbilda sig", säger Matilda Ernkrans (S), minister för högre utbildning och forskning.