Karlstad

Flygplatsen kan få regionalt miljonstöd

1:12 min
  • På tisdagen tas beslut om regionen ska medfinansiera kostnaderna för Karlstad Airport ihop med Karlstad kommun, vilket kan innebära en kostnad på uppemot 20 miljoner kronor för regionen. 
  • "Det är dels för näringslivet och jobbet i förlängningen", säger regionstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M).
  • "Argumentet att flygplatsen är viktig för näringslivet har åldrats snabbt under pandemin", säger Anna Hammar, regionråd (V).