Domstolsbeslut

Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland

0:31 min

Finlands högsta domstol slår fast att NMR är en olaglig organisation, och grundar det på att NMR verkar på ett sätt som väsentligt strider mot lagen och demokratin.

Domstolen anser till exempel att de texter som den nazistiska organisationen publicerat på sin hemsida skulle kunna betraktas som hets mot folkgrupp.

NMR har bestridit anklagelserna och anser att man handlat inom yttrande- och föreningsfrihetens gränser.