SR GRANSKAR SKOLAN

BUN-ordförande: Jämnare fördelning i förskoleklass

1:30 min
  • Falköpings kommun arbetar hårt för att få en jämnare elevsammansättning och därmed en minskad segregation.
  • Det arbetet har gett viss framgång, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren (C).
  • "Efter en föräldradialog tidigare i år har vi fått en jämnare fördelning i förskoleklassen på Dotorpsskolan, i princip fifty-fifty", säger hon.