Den segregerade skolan

Ålidhemsskolan går mot trenden med behöriga lärare

1:46 min
  • Sveriges Radios granskning visar att de svenska skolor som har en hög andel barn med utländsk bakgrund och få föräldrar med högre utbildning, i många fall har lägre andel behöriga lärare.
  • Men här utmärker sig Ålidhemsskolan i Umeå positivt.
  • Trots att en stor majoritet av barnen har utländsk bakgrund och lägre utbildningsnivå hos föräldrarna, så är skolan en av de skolor i Umeå med högst andel behöriga lärare, över 90%.