Psykisk ohälsa

Digitala vårdmöten införs för unga som mår psykiskt dåligt

1:29 min
  • Barn- och ungdomspsykiatrin i Region Västernorrland har infört digitala vårdmöten.
  • Alla medarbetare är utbildade i digitala vårdmöten och det erbjuds även digitala föräldraföreläsningar.
  • "Jag vet inte om vi kortar köerna, men jag tror att vi kan effektivisera oss lite", säger Mia Fristaden, verksamhetsutvecklare barn- och ungdomspsykiatrin.