Domstolsbeslut

Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland

0:31 min
  • Finlands högsta domstol slår fast att NMR är en olaglig organisation, och grundar det på att NMR verkar på ett sätt som väsentligt strider mot lagen och demokratin.
  • Domstolen anser till exempel att de texter som den nazistiska organisationen publicerat på sin hemsida skulle kunna betraktas som hets mot folkgrupp.
  • NMR har bestridit anklagelserna och anser att man handlat inom yttrande- och föreningsfrihetens gränser.