Dom

Nordiska motståndsrörelsen förbjuds i Finland

0:32 min
  • Finlands högsta domstol har förbjudit den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen efter att ha slagit fast att det är en olaglig organisation, domstolen anser att NMR verkar på ett sätt som väsentligt strider mot lagen och demokratin.
  • Organisationen har många anhängare i Skåne och ledaren Simon Lindberg är från Kristianstads kommun.
  • NMR har bestridit den finska domen och anser att man handlat inom yttrande- och föreningsfrihetens gränser.