Den segregerade skolan

Professor i pedagogik: Skolmålen måste ses över

1:39 min
  • Skolsegregationen ökar i landet och i segregerade skolor där många elever har utländsk bakgrund kan det vara svårt att nå kunskapsmålen.
  • Pirjo Lahdenperä, professor emerita i pedagogik vid Mälardalens Högskola, har forskat länge om skolsegregation och anser att målen måste ses över.
  • "De är ju inte anpassade för elever som kommer från helt andra traditioner", säger hon.