Den segregerade skolan

Hon flyttade för att ge barnen en bättre skolgång

1:41 min
  • Föräldern Manar Wassouf i Halmstad flyttade till en annan stadsdel för att barnen skulle få gå på en annan, mindre segregerad skola.
  • Nu är hon kritisk till skolsegregationen i Halmstad.
  • "Skolan måste vara en plats där elever från olika bakgrund möts, Sverige har många etniciteter och skolan ska vara ett litet Sverige. Det är bra även för svenska barn", säger Manar Wassouf.