Flygkrisen

Många flygplatser saknar passagerartrafik

2:00 min

En tredjedel av de regionala flygplatserna har fortfarande ingen passagerartrafik, trots att det har gått flera månader sedan trafiken stoppades i spåren av pandemin.

Anna Råhnängen, vd för Fyrstads flygplats i Trollhättan och Vänersborg, säger att passagerartrafiken har legat nere sedan slutet på mars,

– Så det är ganska tomt här. För flygplatsbolaget är det självklart ett ekonomiskt avbräck, men framför allt är det ett avbräck för vår region och för företag som behöver möjligheten att resa. Det är de som saknar flyget, säger Anna Råhnängen.

Av Sveriges drygt 30 regionala flygplatser, som oftast ägs av kommuner, är det nu fortfarande tio stycken som inte har någon passagerartrafik alls. Trafiken stoppades i våras när pandemin tog fart och förändrade resandet och den har inte kommit igång igen.

För de andra ungefär 20 flygplatserna är passagerartrafiken igång igen i olika utsträckning, men på låga nivåer.

– Läget är väldigt bekymmersamt. Sedan den här pandemin satte igång tror jag att de flesta har insett att flyget har varit absolut hårdast drabbat. På flera ställen har man tvingats till uppsägningar och varsel. Så det finns personal som är uppsagda runt omkring i Sverige, säger Peter Larsson, är vd för organisationen Sveriges Regionala flygplatser, till Ekot.

Framtiden är oviss för många av flygplatserna, till exempel som när passagerartrafiken kan komma igång. För att få igång flyget ytterligare efterlyser organisationen stödåtgärder.

– Det kommer igång flygningar på vissa orter. Men det tar tyvärr alldeles för lång tid just nu. Jag tror inte det går att få tillbaka det som vi har varit vana vid, utan att det kommer någon form av stimulansåtgärder. En kombination av att bolag satsar och att staten är med och tar sin beskärda del, säger Larsson till Ekot.

På Trollhättan och Vänersborgs flygplats är det öde på parkeringen och inga flygplan syns till på landningsbanan. Inga flyg går till och från Stockholm nu.

Trots det har flygplatschefen Anna Råhnängen hopp om att det snart ska vara flygtrafik här igen.

– Efter jul tror jag att behovet kommer vara ganska stort och det gäller att vi har flygbolag som nappar på det behovet.