ቁጽሪ ተመሃሮ ብድሕረ-ባይትኦም ዝፈላለይሉ ኣብያተ ትምህርቲ ይውስኽ

1:50 min

ራድዮ ሽወደን ኣብ ዝገበሮ መጽናዕቲ፡ ቁጽሪ ኣብ ፍሉይ ኣብያተ ትምህርቲ ዝኸዱ ተመሃሮ ማእከላይን መባእታን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላዉ ኣነጺሩ።


ራድዮ ሽወደን አቃዉማ ተመሃሮ ማእከላይን መባእታን እዛ ሃገር፡ ኣበ ዝሓለፉ 10 ዓመታት ብምንጽጻር እዩ ነቲ መጽናዕቲ ጌርዎ። እቲ መጽናዕቲ፡ ብብዝሒ ናይ ስደተኛታት ድሕረ-ባይታ ዘለዎም ወይ ወለዶም ልዕሊ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ዘለዎም ተመሃሮ ዘርከብዎም፡ ፍልይ ዝበሉ ኣብያተ ትምህርቲ ብደቂቅ ብምምርማር እዩ ተጌሩ። እቶም ካብ’ቲ ናይ'ቲ ኮሚነ ኣቃዉማ ወይ ስእሊ ብ20% ናብ ሓዲኡ ዝዘንበሉ፡ እቲ መጽናዕቲ ከም ፍሉያተ ኣብያተ ትምህርቲ ወሲድዎም።


ኣብ’ዛ ሃገር፡ ኣብ 10 ዓመታት ጥራይ፡ ብዝሒ ቁጽሪ ኣብ ከምዚኦም ንጹራት ፍሉያት ኣብያተ ትምህርቲ ዝኸዱ ተመሃሮ፡ ካብ 20% ናብ 25% ክብ ኢሉ’ሎ።