DEN SEGREGERADE SKOLAN

Skolan stängdes - men segregationen fortsatte öka

2:11 min
  • När politikerna i Borås 2011 stängde den segregerade Norrbyskolan, ledde det bara till en förskjutning av segregationen.
  • När barnen från Norrbyskolan kom till Byttorpskolan, valde många föräldrar där att flytta sina barn till friskolor.
  • "Jag kände ett ansvar gentemot mina barn att ge dem de bästa förutsättningarna", säger föräldern Ann Holmgren.