Halvering av bemmmaning

20 brandmän kan säga upp sig när kommunen sparar

1:41 min
  • Den planerade halveringen av bemanningen vid deltidsbrandkåren i Råneå kan leda till att ett tjugotal brandmän säger upp sig.
  • Bakgrunden är att räddningstjänsten i Luleå kommun ska spara fyra miljoner kronor – med följden – färre brandmän i Luleå och att deltidsbrandkåren i Råneå halveras.
  • "Enda påtryckningsmedel vi har då våran typ av tjänst inte tillåter strejk", säger Lars Pettersson, facklig förtroendeman på Brandmännens riksförbund i Råneå.