Den segregerade skolan

Lättare rekrytera behöriga lärare i Visby

1:57 min
  • Henrik Hammarskjöld som är rektor på S:t Hansskolan, Norrbacka och Polhem tror att det är läget i Visby som gjort att de lyckats rekrytera långt över 70 procent behöriga lärare.
  • Fårösundsskolans lärarbehörighet på 54 procent tror rektorn Jan Källström också beror på att de flesta lärare bor i Visby och vill jobba där.
  • "Lärarna på Fårösundsskolan är jätteduktiga, både behöriga och obehöriga, framförallt för de nyanlända eleverna", säger Jan Källström.