Kriminalvården

”Frågan är när den här krutdurken smäller”

1:59 min

Kriminalvården går upp i så kallat stabsläge, eftersom man anser att platsbristen i anstalter och häkten är akut. Thomas Hagsten, kriminalvårdare och fackligt aktiv vid Kumlaanstalten, tycker att situationen är mycket allvarlig och farlig.

Anstalten Kumla har den högsta säkerhetsklassen och 420 platser. Men, enligt Thomas Hagsten, har man i nuläget runt 500 intagna eftersom anstalten har uppemot 100 dubbelbeläggningar – platser som skapas tillfälligt för att lösa platsbristen.

– Gör man så här, förtätar och dubbelbelägger, så skapar man en krutdurk. Det är inte en fråga om den här krutdurken smäller, utan vad händer när den smäller, säger Thomas Hagsten vid Kumlaanstalten.

Enligt honom tyder en preliminär koll på antalet incidentrapporter på ett ökat hot och våld mellan klienter, men även mot personal.

Dessutom bidrar situationen till att försämra vården för de intagna, säger han.

Även häktena är drabbade av platsbrist. Pernilla Wikström, chef för häktet i Uppsala, säger att platsbristen innebär att hon får lägga tid och resurser på att flytta runt häktade personer.

Att kriminalvården nu går upp i stabsläge innebär bland annat att myndigheten kan koncentrera resurserna i syfte att snabbt få fram fler tillfälliga platser.

– Det är bra att man går upp i nationell stab. För vi ser inte att beläggningen kommer att sjunka, snarare tvärtom, säger Pernilla Wikström, chef för häktet i Uppsala.