Värmeverket

Bolagets vd: "Vi har inte varit oaktsamma"

1:09 min
  • Det kommunägda bolaget Kiruna kraft, som misstänks för flera miljöbrott, menar att gamla anläggningar är en förklaring till för höga utsläpp av olika föroreningar från värmeverket.
  • Rättegången pågår under tisdagen i Gällivare tingsrätt och åklagaren hävdar att bolaget har varit oaktsamt och till exempel inte har haft tillräckliga rutiner för driften. 
  • "Vi anser att vi har gjort så gott vi kan och därför inte har varit oaktsamma", säger Kiruna krafts vd Jan Fjordell.