kulturgrödor

Bortglömd ärta gör comeback på Österlen

1:46 min
  • Intresset växer för kulturgrödor som odlades förr men fallit i glömska - som gråärtan till exempel.
  • En av ärtans många varianter är höstärtan som Holger Olin på Österlen är en av Sveriges första odlare av.
  • "Fördelen är framför allt att det är en gröda som sås på hösten. Man får en grön markyta över vintern som binder upp näringsämne, kväve och minskar urlakningen", berättar Holger Olin.