Samtal med Karl-Magnus Fredriksson

Hör ett längre samtal med sångaren Karl-Magnus Fredriksson om Daniel Börtz trettonde symfoni.