Forum för levande historia

Tio miljoner till nytt museum om Förintelsen

2:58 min

Myndigheten Forum för levande historia får tio miljoner av regeringen för att förbereda för ett nytt museum om Förintelsen. Pengarna ska bland annat gå till att samla in och dokumentera föremål och berättelser från överlevande.

I år är det 75 år sedan andra världskrigets slut och med anledning av det öppnar också två nya utställningar i dag på Forum för levande historia – med nya vittnesmål och föremål som aldrig tidigare har visats. Utställningarna tar på olika sätt upp Sveriges komplexa förhållande till folkmordet, berättar Ingrid Lomfors som är överintendent vid Forum för levande historia.

– Oavsett var det nya museet kommer att ligga är det oerhört viktigt att ha ett nationellt perspektiv, om man ska lyckas med den här typen av verksamhet och om man ska lyckas pedagogiskt, säger hon till Kulturnytt.

I samband med utställningarnas invigning i kväll har en av de överlevande, Ivan Neuman, född i Ungern 1936, spelat in och skickat med en hälsning till Sverige. I hälsningen berättar han, som numera är bosatt i Los Angeles, om hur han och hans syster räddades av Vita bussarna våren 1945. Han berättar om hur sjuka och undernärda togs om hand, människor som bara var skinn och ben.

– Somliga, däribland jag, var de tvungna att bära ombord på bussarna, säger Ivan Neuman i den inspelade hälsningen till Sverige.