DEN SEGREGERADE SKOLAN

Politikern: "Den uppdelade skolan speglar samhället"

1:48 min
  • Närmare sju av tio elever går idag i en skola som tydligt sticker ut från genomsnittet i Eskilstuna om man tittar på sammansättningen elever med utländsk bakgrund och föräldrar med eftergymnasial utbildning.
  • Det här är ett problem som behöver mötas med mer insatser men också vid planeringen av framtida skolbyggen tycker Mona Kanaan som är socialdemokrat och ordförande i grundskolenämnden i Eskilstuna.
  • "Det kan inte fortsätta på det här sättet, det speglar inte mångfalden i samhället på ett bra sätt", säger hon.