زندان‌ها بیش از ظرفیت پرازدحام شده است

2:19 min

مارتین هولمگرین، رئیس اداره امور زندان‌ها در مطلبی در روزنامه داگنس نیهتر از ازدحام شدید در زندان‌های کشور خبر داده است. او نوشته است که زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور در حدی پرازدحام شده اند که این اداره در ارائه خدمات و مراقبت امن و انسانی به زندانیان با مشکل مواجه است.

مارتین هولمگرین، می‌گوید: در اصل تمام زندانان‌ها و بازداشتگاه‌ها در سراسر کشور در وضعیت نگران کننده‌ای در تناسب به سالهای قبل قرار دارد. برای  رفع بحران و افزایش ظرفیت اقداماتی انجام دادیم از جمله کارکنان مدیریت بحران را خواستیم تا به وظایف رسیدگی کنند.

او در توضیحی در مورد اینکه این وضعیت چه تهدید امنیتی ایجاد کرده گفته است که در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها ناچار شده ایم دو برابر ظرفیت اصلی عمل کنیم بجای اینکه آزادی مشروط بدهیم. با افزایش ازدحام، خطر هرج و مرج نیز افزایش یافته است. در صورت بروز چنین وضعیتی امکان اینکه زندانیان را جابجا کنیم و در بخش‌های دیگر منتقل کنیم وجود ندارد.

اداره امور زندان‌ها در کوتاه مدت ظرفیت نگهداری ۱۰۰۰ زندانی ایجاد کرده است و در نظر دارد برای ۲۰۰۰ زندانی بیشتر نیز ظرفیت پذیرش ایجاد کند.