Corona

Antibiotikaanvändning minskar i Sörmland

1:08 min
  • Allt färre antibiotikarecept skrivs ut i Sörmland.
  • Receptförskrivningen har gått ner extra mycket med anledning av coronapandemin eftersom vi har hållit avstånd, varit hemma vid minsta infektionstecken och blivit bättre på att tvätta händerna.
  • Det nationella målet är att hålla antibiotikaförskrivningen under 250 recept per 1000 invånare och år och Sörmland når precis målet.