Den segregerade skolan

Högst andel behöriga lärare finns på Montessori

1:28 min
  • Lärarbehörigheten på Montessori Friskola Gotland är drygt 95 procent och 85 procent av elevernas föräldrar har eftergymnasial utbildning.
  • Samtidigt har skolan få elever som är födda utomlands eller där båda föräldrarna är det.
  • "Vi har möjlighet att kvotera in elever men ska vi då välja bort de som valt pedagogiken i första hand för att ta in en familj från Afghanistan? Det är en svår fråga", säger rektorn Tina Örnberg.