DEN SEGREGERADE SKOLAN

Lärarbehörigheten lägre i socioekonomiskt svaga områden

1:42 min
  • På skolor med många elever med utländsk bakgrund och där många föräldrar saknar eftergymnasial utbildning ligger lärarbehörigheten på cirka 60 procent. 
  • På skolor med få elever med utländsk bakgrund och där många föräldrar har en högre utbildning ligger lärarbehörigheten på 80 procent.
  • Lärare väljer bort skolor som har stora utmaningar menar lärare på skolor runt om i Göteborg.