Kan det fria skolvalet bidra till minskad segregation?

10 min
  • Det fria skolvalet pekas av forskare ut som en faktor som påverkar segregationen. Men kan man ha kvar det fria skolvalet och ändå – eller med hjälp av det – lyckas med skolans utmaningar?
  • Går det att hitta ett läge där friskolorna tar ett större ansvar för att få en blandning av elever, samtidigt som den kommunala skolan är så attraktiv att socioekonomiskt starka familjer söker sig dit?
  • Studio Ett har sökt svaren i det friskoletäta Strängnäs och i Gislaved.