Den segregerade skolan

Grundskolenämndens ordförande: "Svårt att styra var eleverna går"

2:01 min

Skolsegregationen har ökat kraftigt i Borås de senaste tio åren och varannan grundskoleelev i Borås går idag i en skola som är tydligt segregerad.

Grundskolenämndens ordförande Per Carlsson (S) tror att man behöver se över hela samhällsplaneringen för att komma till rätta med problemet.

"I och med att vi har det system vi har så är det väldigt svårt för oss politiker att rent operativt styra vilka elever som ska gå var", säger Carlsson.